سبک لوله نوین، همواره مشتاقانه آماده فرصت دادن به افراد متخصص، تاثیرگذار و مشتاق یادگیری و توسعه فردی و شغلی است. پس اگر این توصیف شماست و آماده رویارویی و یادگیری از چالش های جدید در کنار تیم پویا و صمیمی ما هستید، فرم زیر را تکمیل کنید:

 
حداکثر حجم مجاز: ۲۵ MB.