DAS Certificate: EMS
ISO 14001: 2015

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی می نامند، این استاندارد بدنبال ایجاد الزاماتی برای سازمانهایی می باشد که می خواهند دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند.

DAS Certificate; QMS
Iso 9001: 2015

استاندارد بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) است که توسط ایزو (سازمان بین المللی استاندارد سازی) منتشر شده است. این استاندارد اخیرا در سال ۲۰۱۵ به روز شد و به عنوان استاندارد ISO 9001: 2015 نامیده می شود. به منظور آزاد شدن و به روزرسانی، ایزو ۹۰۰۱ باید توسط اکثریت کشورهای عضو توافق شود تا تبدیل به یک استاندارد بین المللی شناخته شود، که به معنی آن است که توسط اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده است.

روانه فعالیت مرکز کارآموزی جوار کارگاهی

در اجرای ماده ۱۱۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفهه ای وتامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز مبنی بر اینکه “کلیه کارفرمایان واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی مکلفند در ایجاد مراکز آموزش جوارکارگاهی و بین کارگاهی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امهور اجتماعی همکاری های لازم را بعمل آورند.


NACI

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ( NACI ) که تحت نظارت سازمان استاندارد ایران فعالیت می کند یک مرجع اعتباردهی (AB) ایرانی است که عضو IAF می باشد.
مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در هفدهمین اجلاس مشترک IAF و ILAC در سال ۱۳۸۲ برابر با سپتامبر ۲۰۰۳ (در براتیسلاوا اسلواکی) ، یادداشت تفاهمی (MOU) را با مجمع بین المللی نهاد های تائید صلاحیت ( IAF) امضا کرد و به عضویت این مجمع درآمد..

سایر گواهینامه ها و استاندارد ها