جلسه با آقای مهندس بختیاری فر مدیر عامل آبفای همدان

جلسه مدیر عامل شرکت سبک لوله نوین با مدیر عامل آبفای استان همدان

در خصوص تأمین لوله کاروگیت فاضلابی استان همدان، در تاریخ هشتم فروردین ۱۴۰۲ وبا هماهنگی قبلی ، جلسه ای با آقای مهندس بختیاری فر مدیر عامل آبفای همدان برگزار شد. در این جلسه اهم اقدامات برای همکاری ها و تعاملات به عنوان تامین کننده لوله های کاروگیت فاضلابی با ایشان و معاونین محترم از طریق شرکت در مناقصات و استعلامات انجام شد.https://saboklouleh.com/services/#buy

برچسب ها: بدون برچسب