کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شرکت سبک لوله نوین، با در اختیــــار داشتن پرسنل مجرب و آزمایشگاهی مجهز تمامی تلاش خود را در جهت تامین کیفیت لوله های تولیدی بکار می گیرد. در همین راستا و با در نظر گرفتن نیازمندیهای کیفی مشتری ،این واحد از سه قسمت ذیل تشکیل شده است:
 
 
 

بخش کنترل مواد اولیه

 
در ایــن قسمت تمامی مواد اولیه به کارخانه، قبل از شروع تولید لوله طی آزمون های ذیل تحت بازرسی آزمایشگاه کنترل کیفیت قرار می گیرد که در صورت تایید مواد اولیه توسط آزمایشگـاه اجازه تولید داده میشود و در صورت عدم انطباق با استانداردهــای لازم، به تأمین کننده عودت داده خواهد شد. آزمون های انجام شده براساس استانداردهــای DIN 16961-ISIRI 9116- EN 13476 می باشد.
 
 • آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه
 • آزمون شاخص جریان مذاب (MFI)
 • آزمون تعیین دانسیته
 
 QC.jpg
 

بخش بازرسی حین تولید

 
در این بخش تمامی لوله های  تولیدی کارخانه، تحت بررسی پرسنل کنترل کیفیت قرار می گیرد تا محصول  تولیدی، مطابق استاندارد باشد.
 
 • آزمون های کنترل کیفیت حین تولید
 • کنترل ابعادی (قطر داخلی، ضخامت لایه داخلی، ارتفاع پروفیل) 
 

hline.png 

بخش بازرسی محصول نهایی

در این بخش تمامی لوله های تولید شده کارخانه مورد تست و بازرسی قرار می گیرند و پس از حصول اطمینان، دراختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
 
 
 
 • آزمون مقاومت حلقوی کوتاه مدت
 • آزمون مقاومت حلقوی بلند مدت
 • آزمون انعطاف پذیری حلقوی
 • آزمون تعیین دانسیته
 • آزمون تعیین درصد دوده
 • آزمون تعیین پراکنش دوده
 • آزمون بازگشت حرارتی
 • آزمون کنترل ابعادی (ضخامت های لایه داخلی و خارجی)
 • آزمون آب بندی اتصالات
 • آزمون شاخص جریان مذاب (MFI)