خبر

بازدید مدیر کل استاندارد استان کردستان به همراه معاونین از شرکت سبک لوله نوین

 

1398/10/13

WhatsApp Image 2020-01-01 at 13.17.34 (1).jpeg
WhatsApp Image 2020-01-01 at 13.17.35.jpeg
WhatsApp Image 2020-01-01 at 13.17.36.jpeg