خبر

تعیین شرکت مهندسی سبک لوله به عنوان واحد برتر کیفیت در روز جهانی استاندارد سال 98

 

1398/08/02

​در مراسم روز جهاتی استاندارد به تاریخ 98/07/30، شرکت مهندسی سبک لوله نوین به واسطه رعایت دقیق کیفیت و استانداردهای صنعت تولید لوله های فاضلابی کاروگیت به عنوان 3 شرکت برتر استان مورد تقدیر قرار گرفت و لوح سپاس با امضای استاندار محترم و مدیرکل استاندارد به مدیرعامل شرکت اعطا گردید.

Image_00001.jpg