خبر

بازدید کمیته مصالح شورای فنی استان از شرکت سبک لوله

 

1398/05/05

​در تاریخ 98/5/2 کمیته مصالح استان متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی،دفتر فنی استانداری، اداره استاندارد و سازمان صنعت،معدن و تجارت، کانون کانون کارفرمایی وسایر تشکل ها و انجمن ها و تشکل های مرتبط بخش خصوصی از شرکت سبک لوله نوین بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مدیرعامل شرکت ضمن ارایه آخرین وضعیت شرکت ،تکنولوژی ها و فرآیندهای کاری حین بازدید بر موضوع مهم مصالح بی کیفیت و استفاده از گرانول بازیافتی در لوله های دوجداره کاروگیت از سوی برخی از رقبای شرکت تاکید نمودند و عدم خرید آبفای شهری استان از سبک لوله و استفاده از محصولات سایر استان ها و لزوم حمایت از کالاهای تولیدی استان، مطرح شد. نهایتا مقرر شد گزارشی فنی و دقیق از روند ورود لوله های با کیفیت نازل به استان و مصرف آن در پروژه ها تهیه شده برای طرح موضوع در شورای فنی استان با حضور مدیرعامل شرکت سبک لوله، ارایه گردد​.بازدید کمیته مصالح 3.jpeg


بازدید کمیته مصالح 4.jpeg
بازدید کمیته مصالح 5.jpeg

بازدید کمیته مصالح 2.jpeg


بازدید کمیته مصالح 1.jpeg