خبر

موفقیت شرکت برای اخذ گواهینامه دانش بنیان صنعتی در بهمن ماه 97

 

1397/11/18

​شاهو حاجبی مدیر عامل شرکت سبک لوله نوین: پیرو پیگیرها و بارگذاری مدارک در سامانه دانش بنیان معاونت فناوری ریاست جمهوری در چند ماه گذشته، در تاریخ 03/11/97 با توجه به ارزیابی و ممیزی شرکت، معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری با اعطای گواهینامه دانش بنیان صنعتی به شرکت سبک لوله موافقت نمودندو لازم به ذکر است با توجه به تقسیم بندی سطوح دانش بنیان به نوپا، تولیدی و صنعتی، شرکت مهندسی سبک لوله نوین اولین واحد استان کردستان است که با داشتن سایت و کارخانه تولیدی موفق به اخذ بالاترین سطح تحت عنوان دانش بنیان صنعتی شده است. این موفقیت قطعاً مرهون تلاش و همت همه پرسنل محترم شرکت سبک لوله نوین بوده و نوید بخش شکوفایی و توسعه آتی شرکت خواهد بود.


گواهی دانش بنیان.jpg