خبر

بازدید معاون محترم عمرانی استاندار کردستان و مدیران راه و شهرسازی از شرکت سبک لوله نوین

 

1397/11/17

در اواخر مهرماه 97 جناب آقای مهندس ملکی معاون محترم عمرانی استانداری کردستان به همراه مدیرکل محترم دفترفنی استانداری و سایر مدیران راه و شهرسازی استان طبق دعوت قبلی از شرکت مهندسی سبک لوله نوین بازدید نمودند.در این بازدید حاجبی مدیرعامل شرکت توضیحات لازم در خصوص فرایندهای تولید، چالش ها و فرصت های پیش رو را ارائه دادند و بر موضوع خرید دستگاه های دولتی از تولیدات استان تاکید نمودند.  جناب آقای مهندس ملکی نیز ضمن تاکید بر لزوم تامین کالاهای نهادهای اجرایی از تولیدات بومی استان در خصوص پیگیری مباحث مرتبط با مطالبات شرکت از آبفای کردستان و همچنین برقراری تعامل و ارتباط نزدیک با سایر ارگان های تخصصی مصرف کننده لوله های فاضلاب از جمله شهرداری ها و دهیاری ها تاکید داشتند.1.jpg
2.jpg

3.jpg