تماس
آدرس واحد تولیدی: ایران، سنندج، کیلومتر 4 جاده سنندج-کرمانشاه، جنب شرکت بتن پیش تنیده، شرکت مهندسی سبک لوله نوین.
 
کد پستی: 6616893634
 
تلفن تماس : 1-33362300-087
 
فکس: 33362676-087
 
دفتر فروش: 33362677-087 و 09188783378
 
ایمیل: saboklouleh@gmail.com 


maps1.jpg