تماس
آدرس واحد تولیدی: ایران، سنندج، کیلومتر 4 جاده سنندج-کرمانشاه، جنب شرکت بتن پیش تنیده، شرکت مهندسی سبک لوله نوین.
 
کد پستی: 6616893634
 
تلفن تماس : 4-33613700-087
 
فکس: 33613707-087
 
دفتر فروش:  09188783378
 
ایمیل: saboklouleh@gmail.com 


maps1.jpg