استانداردها
شرکت سبک لوله نوین یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید لوله های دوجداره پلی اتیلن است. تعدادی از تاییدیه‌ها و استانداردها جهت آشنایی با سطح کیفی محصولات پلی اتیلن شرکت در ذیل ارائه می گردد.


hline.png


گواهینامه‌ها