1. لوله های دوجداره کاروگیت اسپیرال
IMG_7689.jpg 
 
  شرکت سبک لوله نوین تولید کننده لوله های دوجداره کاروگیت اسپیرال از سایز 500 میلیمتر الی 1600میلیمتردر رده های مقاومتی 16 کیلونیوتن بر متر مربع ,31.50 کیلونیوتن بر متر مربع و 63 کیلونیوتن بر متر مربع می باشد.
 IMG_7120.jpg

خصوصیات کیفی لوله های تولیدی مطابق با استانداردهای  DIN 16961-INSO 9116- EN 13476 می باشد.
 
_MG_29551.jpg